יחסי עבודה בראי הקבלה

מה בדיוק הקשר של חכמת הקבלה לנושא כמו יחסי עבודה? הרי חכמת הקבלה היא תורת הנסתר ואיך זה הגיוני שהיא רלוונטית לדבר מוחשי וארצי כמו יחסי עבודה? חכמת הקבלה עוסקת בהתפתחות היחסים בין בני אדם, גם יחסים רוחניים של הנשמה אבל גם יחסים פחות רוחניים כמו יחסי עבודה. לפי הקבלה, כל דבר נמצא בהתפתחות ושינוי. ההתפתחות הזו היא איננה אקראית אלא יש לה חוקים שניתן ללמוד ולהכיר בכדי להבין לאן מביא אותנו העתיד.
יחסי העבודה נמצאים כיום בצומת. מצד אחד כמעט כל פרויקט דורש מעורבות של הרבה אנשים, ומצד שני מאוד קשה ליצור סדרי עדיפויות משותפים, תהליכי עבודה זריזים. בכדי להבין למה הגענו למצב הזה אנחנו צריכים לעקוב אחרי חוק ההתפתחות של יחסי העבודה בין בני אדם, ולראות שיש להתפתחות הזו סדרים וחוקים קבועים. אפשר לראות את תחילת יחסי העבודה בין בני אדם כבר לאחר המהפכה החקלאית, בדיוק כשבני האדם התחילו לצבור הון וליצור מעמדות של עשירים ועניים.
מערכת היחסים הייתה מאוד לא שוויונית, חלק גדול מהעבודה נעשתה בידי עבדים, רק מעטים מאוד זכו לקבל שכר שבדרך כלל היה זעום. ההתפתחות הבאה הייתה מעבר למערכת פיאודלית של צמיתים. הצמיתים כבר לא היו עבדים, הם קיבלו חלקת קרקע לעבד והיו צריכים לשלם מיסים לבעל הקרקע העשיר. זה השתלם לשני הצדדים, העשירים כבר לא היו צריכים להעסיק עשרות נוגשים, לא היו צריכים להאכיל את העבדים או לספק להם מגורים. המוטיבציה של צמית הייתה גבוהה יותר ממוטיבציה של עבד. הצמית הרוויח את חירותו ואפשרות לחיות חיים שבהם יש לו יותר שליטה.
בחכמת הקבלה ההתפתחות הזו נקראת ההתפתחות של הרצון לקבל, בעצם קיבלנו פה מערכת יחסים משודרגת, טובה יותר לשני הצדדים. וכך הולכת מערכת יחסי העבודה מתפתחת, משתדרגת, מצמיתים לעובדים, מעובדים לעובדים בעלי מניות, מעובדים בעלי מניות לשותפים. אנחנו כבר נמצאים בעיצומו של תהליך בו העובדים הופכים להיות שותפים בכל עסק. אלא שיש כאן בעיה, יחד עם התהליך הזה, ישנו תהליך נוסף שבו מתפתח הרצון לקבל האנושי. אנחנו לא מוכנים שיגידו לנו מה לעשות, לא מוכנים לעבוד בלי משמעות, לא מוכנים לקבל מרות או סדרי עדיפויות שלא מתאימים לנו. שני התהליכים הללו בהתנגשות. הדרך לפתור את ההתנגשות היא על ידי יצירת מערכת יחסים משודרגת, מערכת יחסים שבה כולנו מרגישים מחוברים יחד, כאילו אנחנו חלק מנשמה אחת גדולה, חברות שישכילו לעשות זאת, יהיו המובילות בתחומן וימשכו אליהן את העובדים הטובים ביותר.